Sommaren -80 - Marguerite Duras - böcker (9789172475489) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
LCHF-husmanskost den goda vägen till hälsa och viktminskning - Anna Hallén - böcker (9789174244281) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Bryta vanor kognitiv och beteendeinriktad behadling vid missbruk och beroende - Carl Gyllenhammar - böcker (9789127026933) Bokhandel
Fri vilje - Helga Hjorth - böcker (9788248920434) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenGenial 1 Allt-i-ett-bok andra upplagan - Marie-Louise Sanner Lena Wennberg - böcker (9789127414976) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Kroatien - - böcker (9789174254860) Bokhandel
Skollagen (2010 800) med lagen om införande av skollagen (2010 801) - Norstedts Juridik - böcker (9789139116370) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Statskupp I Slowmotion I Om Mordet På Olof Palme Och Estoniakatastrofen - Ole Dammegard - böcker (9781523999491) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Svensk universitetsgrammatik för nybörjare - Gunlög Josefsson - böcker (9789144052052) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar De obesegrade - Ernest Hemingway Christian Ekvall - böcker (9789177424970) BokhandelStressyoga ta kontrollen över ditt liv - Per Söder - böcker (9789174612363) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Grammar and Beyond - John D. Bunting - böcker (9781107697300) Bokhandel
En riktig människa - Gunilla Gerland - böcker (9789144071398) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Par i beteendeterapi Förhållningssätt och metoder - Therese Anderbro Liv Svirsky - böcker (9789177410546) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. 7 Habits Of Highly Effective People - Stephen R. Covey - pocket (9781471129391) Bokhandel
Krisstöd vid olyckor katastrofer och svåra händelser Att stärka människo - Sara Hedrenius Sara Johansson - böcker (9789127135611) Bokhandel
Rekrytering och urval - Teori och praktik - Gunilla Andersson Nils Hallén Patrick Smith - böcker (9789144107851) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetBuilding Distinctive Brand Assets - Jenni Romaniuk - böcker (9780190311506) BokhandelThinking In Bets - Annie Duke - böcker (9780735216372) BokhandelWhere Cooking Begins - Carla Lalli Music - böcker (9780525573340) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Strategic Brand Management - Richard rosanbaum-Elliott - böcker (9780198797807) Bokhandel
Linjär algebra - Gunnar Sparr - böcker (9789144197524) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenTäcknamn Hilde - Kjell Ola Dahl - pocket (9789176294970) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Psykologi 1 - Martin Levander Cornelia Sabelström Levander - böcker (9789127421172) Bokhandel