Gant Austin G69 Marine svarta Skor Online


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Geox D Euxo svart gråa Skor Online

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Gant Bari Dry Sand gråa Skor Online
Geox D Maedrys Navy blåa Skor Online

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenGeox D Ottaya vit vita Skor Online Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Geox J Agata C Smo.le Synt.le svart gråa Skor Online
Geox J Sandal Karly Girl Navy blåa Skor Online

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Gant Hero G20 Off vit vita Skor Online

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Gant James Chelsea svart svarta Skor Online

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Geox Light Eclipse 2 Boy vit röd vita Skor OnlineGeox U Rubbiano B Abx Chestnut bruna Skor Onlinevhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Gant Johanna Chelsea svart svarta Skor Online
Glerups skor Petrol blåa Skor Online

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Graninge 5640203 gul gul bruna Skor Online

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Gravis Filter DLX Mns Ch blåa Skor Online
Gant Lydia Tobacco brun Leather bruna Skor Online
grön Comfort Strike S bla svart svarta Skor Online

På tisdagen godkände ministerrådetG Star Raw Dex Mono svart svarta Skor OnlineG Star Raw Recruit Highland Fleece Navy svarta Skor OnlineGuess Hade svart gråa Skor Online den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Gulliver 415 4109 Navy blå blåa Skor Online
Gulliver 423 5080 vit gråa Skor Online

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenGulliver 430 5566 Navy blå blåa Skor Online anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Gant Maria Mid Boot Dark brun bruna Skor Online